Materiaal validatie

Wanneer uw object is gebouwd van relatief nieuwe materialen – bijv. bio-based materialen of composiet – is extra monitoring vaak verstandig. Zo ziet u of de brug zich inderdaad gedraagt zoals u zou verwachten. Voor een compleet beeld kunt de real-time data koppelen aan 3D modellen, waarmee een Digital Twin van uw asset ontstaat. Er ontstaat een leercurve die verdere optimalisatie en een kwalitatief hoogwaardigere brug mogelijk maakt.