Monitoring kademuren

Met verschillende monitoringstechnieken kunnen de kademuren in uw areaal in kaart worden gebracht. Door gebruik te maken van meerdere meetpunten worden verschuivingen en verzakkingen tijdig gemeten. Hiermee voorkomt u structurele schade en instortingen.

Schadedetectie en onderhoud

Door meerdere meetpunten aan te brengen op de kademuur kan deze volledig in kaart worden gebracht. Dure en arbeidsintensieve inspecties worden daarmee geminimaliseerd. Met de expertise van Digistruct zorgen wij ervoor dat u pas hoeft te handelen als dat ├ęcht nodig is.

Kademuur als onderdeel van de Smart City

Naast verzakkingen en verschuivingen kunnen we ook aanvullende metingen verrichten. Denk hierbij aan trillingen, waterstanden, temperatuur en vaarbewegingen. Hierdoor krijgt u een volledig beeld van wat er rond de kademuren plaatsvindt.