Voor wie is monitoring bedoeld?

Digistruct focust zich op de monitoring van bruggen en kademuren. Dit doen we voor publieke opdrachtgevers – rijk, gemeentes, provincies, waterschappen – en voor ingenieursbureaus.

De sensoren van Digistruct kunnen toegepast worden op zowel bestaande als nieuwe assets. Hieronder hebben we voor u ons stappenplan uitgelegd en verschillende redenen om te monitoren opgesomd.

Hoe werkt het?

Het stappenplan voor monitoring met Digistruct:

1

Kennismaking

Met het kennismakingsgesprek worden uw wensen en behoeftes in kaart gebracht.
2

Meetpunten

De meetpunten van uw asset worden bepaald door onze specialisten.
3

Hardware

De hardware en sensoren worden klaargemaakt en door Digistruct aangebracht op uw assets.
4

Monitoring

Gedurende de gewenste periode wordt uw asset gemonitord. De data is direct te zien in uw dashboard en afwijkingen worden aan u doorgegeven door onze data analisten.
5

Na het monitoren

Indien gewenst worden de hardware en sensoren na gebruik weer verwijderd van uw assets.

Waarom monitoren?

Constructies worden beïnvloed door externe factoren zoals temperatuur, weer, water en passerende vaar- en voertuigen. Hoe beweegt uw asset in verschillende situaties en jaargetijden? Wat is de status van uw asset als er een bijzondere situatie ontstaat? Hoe houdt u bekende beschadigingen bij zodat deze niet verergeren?

Er zijn veel situaties waarbij monitoren kan helpen. Wij hebben voor u een aantal redenen op een rij gezet. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op via het contactformulier.

 

 • Vermoeiing van materiaal
 • Scheurvorming in constructies
 • Passerend verkeer
 • Onjuist gebruik (bijv. te zwaar verkeer)
 • Testen van een nieuw materiaal of nieuwe constructie

Voordelen monitoring

Door duidelijk in kaart te brengen wat de status van uw asset is, kunt u adequaat ingrijpen op het moment dat dat nodig is.  Zo maakt u geen onnodige kosten wanneer de asset nog in goede staat is en kunt u vroegtijdig ingrijpen wanneer er wel iets aan de hand blijkt te zijn.

In combinatie met de waarschuwingssystemen en het real-time dashboard kunt u uw assets proactief onderhouden in plaats van het oude reactieve onderhoud. Zo voorkomt u kosten en waarborgt u de veiligheid.

Daarnaast biedt Digistruct de volgende voordelen met het monitoringsysteem. Mocht u meer vragen hebben, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 • Goedkoper beheer door op de juiste momenten te inspecteren
 • Veiligheid van uw assets waarborgen
 • Gefundeerde beslissingen nemen op basis van sensorinformatie
 • Verduurzamen van uw assets door levensduur verlenging
 • Tijdsbesparing met het overzicht van alle assets in een real-time dashboard
 • Minder wegafsluitingen door online inspecties
 • Inzichten verkrijgen die door normale visuele inspecties niet verkregen kunnen worden
 • Meten van de omgeving (vervoersbewegingen, het weer, etc.)