Skip to main content

Real-time van data tot informatie

Het proces om van data, informatie te maken is complex. Om bruggen, kademuren en gebouwen effectief te monitoren is expertise van verschillende disciplines noodzakelijk.

Digistruct heeft deze expertises gecombineerd, hierbij implementeren wij verschillende sensoren op te meten objecten. Deze sensoren meten minuscule veranderingen in parameters zoals deformatie, hoek, verplaatsing en omgevingsvariabelen. Vervolgens extraheren wij de verkregen data via diverse netwerken en slaan deze op in meerdere databases.

Naast het opslaan van deze gegevens, ondergaat de ruwe data een proces van opschoning, verwerken en presenteren. Tot slot presenteren wij de data online via het platform of als kant-en-klare rapporten.

Data verzameling

Wij verzamelen data uit de sensoren via NB-IoT, LTE-M, 4G en 5G. Hierbij is de data geëncrypt zodat deze niet bruikbaar is voor onbevoegden. Het systeem is flexibel opgebouwd waardoor er met verschillende frequenties data verzameld kan worden. Zo kan er ingesteld worden om gegevens maandelijks, dagelijks of met meer dan 1000 Hz te verzamelen. Onze sensoren worden vaak ingezet om lange termijn laag frequent te meten, met momenten van hoge frequentie tijdens bepaalde verkeersdrukte of proeven.

IoT centre

Data opslag

De ruwe data wordt op onze servers opgeslagen. Als extra voorzorgsmaatregel maken wij back-ups om dataverlies te voorkomen. Onze servers bevinden zich op verschillende locaties over de hele wereld om ervoor te zorgen dat bij calamiteiten geen data verloren gaat.

Bepaalde sensoren vereisen kalibraties en/of worden gecombineerd met data van andere sensoren om bruikbare data te maken. Mede hierom bewaren we de ruwe data, zodat er altijd opnieuw berekend kan worden indien nodig.

Data verwerking

Om de ruwe data te kunnen benutten, ondergaat deze eerst een proces van schoonmaken en verwerken om er bruikbare informatie van te maken. Tijdens dit proces worden onjuistheden verwijderd of gecorrigeerd. Er wordt ook geanalyseerd of afwijkingen het gevolg zijn van een foutieve meting of een daadwerkelijke verandering in het te monitoren object. Vervolgens wordt de data van individuele sensoren verwerkt met andere sensoren. Hiermee wordt een compleet beeldt geschept.

Data analyse en interpretatie

Het online platform beschikt over tools om de data te analyseren met geavanceerde analysetechnieken. Deze bestaan uit statistische analyses, trenddetectie en voorspellende modellering, om patronen en trends in de data te identificeren.

Indien gewenst werken wij samen met ingenieursbureaus, om de data en analyses om te zetten in bruikbare informatie en rapporten.

Grafiek nieuwe kademuur deformatie detectie kademuur

Presentatie

De gecombineerde presenteren wij op ons platform, waar klanten deze kunnen downloaden of via de API kunnen integreren in hun eigen systemen.

Rapportages

Veel klanten prefereren regelmatige rapportages. Ons systeem is in staat geautomatiseerde rapporten te genereren, waardoor dit proces efficiënt en gestroomlijnd verloopt.

Alarmering

Voor projecten met verhoogde risico’s is nauwlettende monitoring essentieel. Met geautomatiseerde alarmeringssystemen kunnen we direct ingrijpen wanneer bepaalde drempelwaarden worden overschreden. We bieden onze klanten daarbij 24/7 ondersteuning.