Skip to main content

Materiaalinnovatie

Nederland stelt steeds hogere doelen om de internationale en nationale klimaatdoelen te behalen. Hierom zijn materiaalinnovatie en nieuwe technieken noodzakelijk. De langetermijneigenschappen van deze materialen zijn vaak theoretisch en met laboratoriumtesten beproefd. Echter moet het materiaal zich nog bewijzen in de praktijk. Daarom raden wij aan om extra te monitoren wanneer uw object is opgebouwd uit innovatieve materialen, hergebruikte materialen (bijv. hergebruikt kunststof), hernieuwbare materialen (bijv. biobased) of andere ontwikkelingen. Zo ziet u of de brug zich inderdaad gedraagt zoals u zou verwachten.

Door deze informatie beschikbaar te maken, ontstaat er meer draagvlak en zal de ontwikkeling van het bouwen met deze materialen versnellen. Verder kunt u voor een compleet beeld de real-time data koppelen aan 3D-modellen van uw asset, genaamd een Digital Twin. Er ontstaat een leercurve die verdere optimalisatie en een kwalitatief hoogwaardige brug mogelijk maakt.

Materialenpaspoort

Om totaal circulair te bouwen is het materialenpaspoort ontwikkeld. Deze bevat statische informatie over het soort materiaal, de hoeveelheden, de wijze van montage en de locatie van objecten. Extra data voegt informatie toe zoals de kwaliteit van het materiaal.

Deze informatie koppelt de (financiƫle) waarde aan het paspoort. Dit maakt het verhandelen van restmateriaal eenvoudiger en geeft de kans voor een tweede leven van het materiaal.

Met de monitoringoplossing van Digistruct kunt u real-time data koppelen aan een materialenpaspoort, zodat deze altijd actueel blijft.

Digital Twin

Een Digital Twin is een virtuele kopie van een bestaand object. Door middel van het real-time toevoegen van meet- en omgevingsdata ontstaat de virtuele kopie.

Doordat object- en omgevingsdata combineert, wordt met machine learning modellen kunnen er vervolgens verbanden worden gelegd en voorspellingen gedaan worden. Met als gevolg dat de invloed van omgevingsfactoren op het gedrag van het object zichtbaar wordt.

Digital Twins maken het mogelijk problemen te ontdekken voordat deze gebeuren. Vervolgens optimaliseren beheerders hiermee onderhoud. Met de monitoringoplossing van Digistruct kunt u real-time data verzamelen over het object en de omgeving. Deze data koppelen we aan uw bestaande Digital Twin via een gesloten API. Ook kunnen wij een Digital Twin voor u opzetten.

Materiaalinnovatie stimuleren

Innovatie in materiaalinnovatie en nieuwe bouwtechnieken is kostbaar en tijdrovend. Daarnaast is de infra sector terughoudend in het praktijk toepassen van innovatie. Om deze belemmering te reduceren kunnen sensoren worden toegevoegd aan de objecten en materialen om de kwaliteit en veiligheid te borgen. Dit kan ook worden toegepast om de doorlooptijd van idee naar product te verminderen.

Een praktijk voorbeeld hiervan is “Berkelsdijkje”. Deze brug is grotendeels opgebouwd uit pellets gemaakt van oude wind- en treinonderdelen. Met deze pellets zijn vervolgens de brugdelen geprint met een 3D-printer. Digistruct heeft sensoren toegevoegd om de kwaliteit en veiligheid te borgen. Hier kunt u meer lezen over dit project.

materiaal innovatie