Skip to main content

CO2 besparen

Naast onze circulaire maatregelen zetten wij ons ook in om CO2 te besparen. In ons energiemanagement-actieplan hebben we vastgesteld welke doelstellingen wij hebben en hoe wij deze gaan invullen. We houden onze CO2 footprint bij om te bepalen hoe ver we met onze doelstellingen zijn.

SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Hier vindt u de Ambities en Prioriteiten van SKAO.

Klik hier om naar de website van de SKAO te gaan.

 

Ketenanalyse composiet bruggen

Naast het reduceren van CO₂ in onze eigen organisatie, wil Digistruct ook bijdragen aan CO₂-reductie in de keten/sector waarin wij opereren (scope 3 emissies). Enerzijds om gestructureerd te blijven werken aan verdere emissiereductie en duurzaamheid en anderzijds om aanbestedingsvoordeel te realiseren bij (openbare) aanbestedingen.

Wij krijgen inzichtelijk (in scope 3) welke emissies een gevolg zijn van de activiteiten die we uitvoeren, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van ons bedrijf zijn, noch beheerd worden door ons bedrijf. Voorbeelden zijn: emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering.