Skip to main content

Monitoren van bruggen: vast of beweegbaar

Nederland heeft meer dan 80.000 bruggen die in eigendom en beheer zijn van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen of gemeentes. Daar komen alle bruggen nog bij die in privaat eigendom zijn. Deze moeten allemaal veilig en toegankelijk blijven. Goed onderhoud borgt dit. Dit is alleen mogelijk met recente informatie over het object.

Doordat Digistruct hoogfrequent meet en ook omgevingsfactoren meeneemt, beschikt u over accurate en betrouwbare informatie. Deze informatie vertalen wij naar concrete maatregelen om de veiligheid te borgen en (onderhoud)kosten te reduceren. Met als gevolg een reductie in maatschappelijke kosten en hinder.

Er zijn verschillende voordelen van het monitoren van bruggen, zoals waarde creatie door levensduurverlenging, materiaaleigenschappen inzichtelijk te maken en motoren te monitoren van bestaande en nieuwe civiele kunstwerken.

Levensduurverlenging van bestaande bruggen

Inmiddels zijn veel van onze bruggen verouderd en niet meer berekend op hogere intensiteit van het verkeer en zwaardere voertuigen. Om vroegtijdige vervanging te voorkomen en de levensduur van onze bestaande objecten te maximaliseren is het belangrijk deze continue te monitoren.

Door onze kennis van civiele kunstwerken van beton, staal, hout, composiet en de combinatie van deze materialen, weten we precies welke sensoren we moeten gebruiken en hoe deze bevestigd moeten worden op bestaande structuren. Daarmee garanderen wij u een kostenefficiënte oplossing.

Bij de installatie wordt u volledig ontzorgd en minimaliseert Digistruct de impact voor de omgeving.

Levensduurverlenging brug
Scheurwijdte sensor

Scheurwijdte monitoring

Eén van de eerste indicaties dat een brug zijn einde levensduur nadert zijn scheuren in het beton. Hierom gebruiken ingenieursbureaus deze om advies te geven met betrekking tot herstelwerkzaamheden en vervanging van betonnen bruggen.

Materialen krimpen en zetten uit met verschillende temperatuur. Deze reactie heeft invloed op de scheuren. Om tot betrouwbare metingen te komen is het belangrijk dat zowel de scheuren als de temperatuur van het materiaal periodiek gemeten wordt. Vervolgens kunnen deze waardes gebruikt worden in de berekening over de kwaliteit van de brug.

Het periodiek inmeten van de scheuren kan snel heel duur worden. Vaak zijn afzettingen, vergunningen en machines nodig om bij de scheur te komen. Hierom heeft Digistruct samen met Floepp sensoren ontwikkeld om op afstand de scheuren en materiaaltemperatuur te meten.

Ingenieursbureaus krijgen hiermee een betrouwbaar beeld over de scheurvorming. Rapportages verbeteren en toenames in scheurbreedte worden snel opgemerkt.

Bekijk hier een project waar wij dit hebben toegepast.

Brug motoren meten

Beweegbare verkeersbruggen zijn complexe systemen, ze bestaan uit mechanisch en/of hydraulisch motoren in combinatie met signalen en aansturing. Hierdoor treden er storingen op waardoor de brug niet meer open of dicht kan, of nog erger, half open staat. Deze storingen zorgen voor hoge maatschappelijke, economische en ecologische kosten, evenals voor onvrede bij verkeersdeelnemers.

Het hoogfrequent meten van de motoren zorgt ervoor dat er preventief kan worden ingegrepen. Afwijkingen en trends in de data signaleren vroegtijdig potentiële problemen. Monitoren van brug motoren zorgt voor optimalisatie van onderhoud, preventie van storingen, kostenbesparingen en verlenging van de restlevensduur van de motoren.

Preventief onderhoud

brug motor curve
plaatsing brug berkelsdijkje

Eigenschappen van materialen van nieuwe bruggen

Doordat uw nieuwe brug te voorzien van sensoren is deze klaar voor de toekomst. De brug maakt deel uit van de Smart City en geeft real-time data over het object en haar omgeving. We kunnen onder andere overbelasting detecteren en vervoersbewegingen in beeld brengen. Monitoren van bruggen borgt de veiligheid en leidt tot betere (politieke) beslissingen.

Het toepassen van sensoren in biobased en hernieuwbare materialen, leidt tot het veilig gebruik van deze in nieuwe constructies. Sensoren in bestaande objecten maakt hergebruikt van delen mogelijk.

Het toepassen van onze sensortechniek zorgt voor validatie van uw brug, wanneer deze is gemaakt van nieuwe (biobased) materialen. We doen dit door real-time data uit de praktijk te koppelen aan een theoretisch model. Op basis daarvan kunnen we ‘aannames’ van het nieuwe materiaal verifiëren. Indien wenselijk creëert Digistruct een Digital Twin van uw brug. Daarmee is het mogelijk om toekomst brugontwerpen te verbeteren aan de hand van praktijkdata.