Skip to main content

Privacyverklaring

Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Waarbij het laatste octet van uw IP-adres niet wordt doorgegeven. Ook hebben wij gegevens delen uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten.