Skip to main content

Monitoren van kademuren: nieuw en oud

Nederland bezit meer dan 2000 km aan kademuur. De meeste kilometers bevinden zich in de historische binnensteden zoals van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Maar ook kleinere gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat beheren kademuren. Onlangs is na uitvoerig onderzoek gebleken dat de kademuren bij veel gemeenten, zoals Amsterdam en Den Haag, vervangen of gerenoveerd dienen te worden. Om problemen met instorten, verzakkingen en verschuivingen te voorkomen, en de algehele veiligheid voor de omgeving te borgen, moeten deze kademuren gemonitord worden.

Monitoring van zo’n groot areaal aan kademuren vereist een efficiënte, effectieve en betrouwbare aanpak. In aanvulling op de expertise van ingenieursbureaus kan Digistruct met verschillende monitoringstechnieken de kademuren in uw areaal in kaart brengen. Zelfstandige en nauwkeurige meetapparatuur wordt op meerdere meetpunten aangebracht. Hiermee worden onvoorziene of versnelde deformaties vroegtijdig gemeten. Hiermee voorkomt u structurele schade en instortingen.

Behoud historisch centrum

Wanneer je door de binnenstad van Amsterdam loopt zie je steeds vaker stalen damwanden. Dit verstoort het authentieke beeld van de historische binnenstad. Helaas zijn deze damwanden momenteel wel noodzakelijk. Deze worden tijdelijk geplaatst voor de vervanging van de bestaande kademuren. Er wordt momenteel door veel aannemers gewerkt aan de vervanging en renovatie van onze kademuren. Maar dit moet veel sneller en effectiever. De vervangingscapaciteit is lager dan het aantal meters kademuur dat hun berekende einde-levensduur bereikt.
Met onze monitoringoplossing maken we het mogelijk om de restlevensduur van de kademuur te voorspellen. De veiligheid is geborgd en de capaciteit voor vervanging en renovatie kan efficiënter worden toegewezen.

Amsterdam historisch centrum

Het berekende einde-levensduur is eerder dan de daadwerkelijke levensduur. Het loont om de kademuren pas te vervangen als deze zo dicht mogelijk tegen de daadwerkelijke einde-levensduur zit. Hierom is het belangrijk om te identificeren welke kades nog goed zijn en welke kritisch zijn.
Digistruct ondersteunt het in kaart brengen van de meest risicovolle kademuren. Indien noodzakelijk schakelen wij tijdig een ingenieursbureau is voor een aanvullende inspectie. Hierdoor is er beter overzicht, een lagere behoefte aan damwanden en wordt de vervangings- en renovatie capaciteit efficiënt ingezet met behoud van het beeldbepalende authentieke historische centrum.

Kademuur

Schade preventie

Het is lastig om de restlevensduur te bepalen van een kademuur. Deformatie en verzakking is slecht visueel waarneembaar. Een ogenschijnlijk goed ogende kademuur kan een maand later een groot veiligheidsrisico zijn. Tijdens visuele inspecties wordt gekeken naar verzakking achter de kademuur, scheuren in de kade en rot in de funderingspalen. Het visueel inspecteren is tijdrovend, duur en niet altijd praktisch haalbaar. Normaliter wordt een kademuur, maar eens per aantal jaar geïnspecteerd. Indien het risicoprofiel stijgt, wordt de meetfrequentie opgeschroefd. De kosten lopen dan ook significant op.

Met onze oplossing meten we continue: er worden sensoren geplaatst welke elk uur de scheefstand, deformatie en omgevingsvariabelen doorgeven. Door binnen een areaal aan kademuur verschillende meetkastjes aan te brengen wordt de staat van de kademuren in kaart gebracht waarmee vervolgens gericht onderhoud gepleegd worden.

Door het vroegtijdig meten van afwijkingen, voorkomen we instorting.