Verzakking en verdraaiing van het viaduct

Het viaduct, gelegen langs de Hoogaarslaan, heeft in het verleden lokale verzakkingen en verdraaiingen ervaren. De gemeente is bezorgd over de stabiliteit van het viaduct na de herstelwerkzaamheden in 2002/2003 en wenst de huidige situatie te monitoren. Er is namelijk niet bekend of het viaduct nog beweegt of stabiel is.

Viaduct verzakking Hoogaarslaan te Nieuw Lekkerland
Viaduct Hoogaarslaan te Nieuw Lekkerland

Door de tijd heen

In de periode 2002/2003 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het viaduct vanwege verzakkingen van de landhoofden en scheefstand van de pijlers. Nu, twintig jaar later, hebben zich nog geen nieuwe schadebeelden voorgedaan en zijn er geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd die verband houden aan de oorspronkelijke problemen. Het lijkt erop dat het object gestabiliseerd is. Herberekeningen lijken weinig waarde toe voegen, gezien het duidelijke fundament probleem. Daarom voert Digistruct metingen uit om te verifiëren of het object daadwerkelijk stabiel is.

Monitoren van het viaduct

Het viaduct is uitgerust met hoeksensoren (tiltsensoren) om eventuele verdraaiingen op te sporen. Deze geavanceerde meetinstrumenten spelen een cruciale rol in het waarborgen van de structurele integriteit en het anticiperen op mogelijke problemen, wat bijdraagt aan de veiligheid en duurzaamheid van het viaduct.