Woontorens aan de wandel

Er zijn een aantal woontorens aan de wandel. Ze verschuiven ongeveer 1 mm per jaar. Dit schijnt niet helemaal de bedoeling te zijn. Om veiligheid te borgen heeft de gemeente een aantal partijen ingezet om de gebouwen in de gaten te houden.

Observatie technieken

Met verschillende technieken worden de woontorens nauwlettend in de gaten gehouden. Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van satellietbeelden, robotic total station en sensoren.

Met de satellietbeelden wordt de horizontale verplaatsing in kaart gebracht, en de route die de gebouwen hebben afgelegd bevestigd. Ondanks dat met satellietbeelden tegenwoordig tot 1 mm nauwkeurig gemeten kan worden, is het nog lastig om live verandering te meten.

Hierom is er een robotic total station geplaatst (RTS) om met hogere frequentie te meten. De woontorens zijn uitgerust met spiegeltjes waarmee de RTS de veranderingen elke 5 minuten in kaart brengt. De spiegeltjes worden gebruikt als referentiepunten. De RTS is op kade geplaatst die waarschijnlijk aan ook aan meebewegen is. Meestal zijn er geen locaties beschikbaar, die helemaal niet bewegen. Dit maakt het meten met optische meetinstrumenten beïnvloedbaar voor externe factoren.

Om garantie te bieden dat verzakking tijdig opgemerkt wordt heeft Digistruct hoeksensoren in de gebouwen geplaatst om verzakking en verdraaiing snel te identificeren, zodat er snel gereageerd kan worden bij verandering.

Ankerplaats - Ridderkerk

In de bouw wordt de drempelwaarde van 1 op 2000 gebruikt als maatstaaf om verzakking te identificeren. Dit is gelijk aan een laterale verplaatsing van 5 cm per 100 m oftewel 0.05 mm per meter. Om dit met een inclinometer te meten, moet er met een precisie van 0.00286┬░ gemeten worden.

Er zijn sensoren beschikbaar om met deze precisie en resolutie te meten, echter zijn de sensoren gevoelig voor temperatuurverschillen. Met als gevolg dat de data onbetrouwbaar wordt. Om dit in de toekomst te voorkomen, heeft Digistruct een nieuwe sensor ontwikkeld waarbij meetfouten door omgevingsinvloeden geminimaliseerd worden.

Wat nu?

Zolang de gebouwen horizontaal verplaatsen brengt dit niet direct problemen voor de constructie. Echter, aansluiting op het riool en andere leidingen komen onder steeds meer spanning te staan.

Wanneer de snelheid van verplaatsing toeneemt, de gebouwen verdraaien, of leidingen breken zal er ingegrepen moeten worden.