Skip to main content

Toepassingen Digistruct monitoring systeem

Nergens ter wereld zijn er zoveel civieltechnische kunstwerken per vierkante meter als in Nederland. Echter is er ook in Nederland weinig bekend over de actuele staat van deze infrastructuur. Van oudere objecten zijn vaak geen ontwerp- en technische gegevens beschikbaar, ook de specificaties van het toegepaste materiaal is vaak een raadsel. Om deze kunstwerken veilig te blijven gebruiken moeten deze periodiek geïnspecteerd en onderhouden worden.

Gedegen onderhoud en real-time inzicht in het kunstwerk verlengt de levensduur. Ook wordt hergebruik van het kunstwerk of haar componenten eenvoudiger. Daarmee versnelt onze oplossing de circulaire transitie van onze infrastructuur.

Hiernaast wordt er met nieuwe materialen en technieken geëxperimenteerd om aan de klimaatdoelen te voldoen. Denk aan biobased composieten en hernieuwbare of hergebruikte materialen. Om deze innovaties te versnellen brengen wij sensoren aan in het materiaal. Met real-time meetdata uit constructies kunnen de technieken en materialen gecontroleerd worden in praktijkomgeving. Er kan zelfs gebruik gemaakt worden van de meetdata om het ontwerp van nieuwe civiele kunstwerken met deze materialen te verbeteren. Zo versnellen we de acceptatie en adaptie van nieuwe materialen in onze infrastructuur.

Samen op weg naar een slimme, circulaire toekomst.